Pieskovanie

Túto potlačovú technológiu je možné používať na reklamné predmety zo skla a kovov. Je vhodná na označovanie pohárov, plakiet, nerezových butyliek, hrnčekov a ďalších sklenených a kovových predmetov.

Priebeh potlače:

Technológia, pri ktorej k vyznačeniu loga na predmet dochádza striekaním jemného piesku tryskami cez špeciálnu šablónu. Pieskovacích šablón je niekoľko druhov a ich použitie sa líši podľa charakteru pieskovaného loga a množstva pieskovaných predmetov.
Pri pieskovaní sú šablónou zakryté tie miesta, kde má povrch predmetu zostať nezmenený. Hĺbka reliéfu je závislá na tvrdosti daného predmetu a doby pôsobenia prúdiaceho piesku na dané miesto.
Pre vypieskovanie loga na predmet sa používajú dva druhy piesku. Jemný piesok sa používa na drobnejšie motívy, hrubý piesok na veľké plochy alebo jednoduché motívy.
Pieskovanie prebieha, z dôvodu veľkej prašnosti, v špeciálnych boxoch.

Výhody a nevýhody:

Reklamné predmety dekorované touto technológiou sú veľmi decentné a stále.

 

piskovani 1  piskovani 2   
Vyhľadať
Rožšírené Hľadanie
Produkty
Katalógy
Značky

úvodná stránka  >  Pieskovanie

xxxxxxxxx